سامانه پيامكي
پنل پيامك

فرايند بازاريابي

 

1، مدلي پنج مرحله اي براي فرايند بازاريابي به سامانه پيامكي تصوير خريد پنل اس ام اس در آمده است. در چهار مرحله اوليه، شركت سعي - در تصوير شماره 1در درك مصرف كنندگان، توليد ارزش براي مشتري و ايجاد رابطه اي مستحكم با او دارد. در گام نهايي، شركت پاداش خود از ايجاد ارزش براي خريد پنل اس ام اس سامانه پيامكي مشتري را كسب مي كند. با ايجاد ارزش براي مشتري، شركت پاداش خريد پنل اس ام اس خود را به شكل فروش، سود و سرمايه اي از جنس رابطه طولاني مدت با مشتري دريافت مي كند. ما در اين فصل و فصل بعد، به بررسي گامهاي اين مدل سامانه پيامكي ساده بازاريابي مي پردازيم. در اين فصل همه مراحل را به طور مختصر مرور مي كنيم ولي سامانه پيامكي تأكيدمان بيشتر بر ايجاد رابطه با مشتري و جذب خريد پنل اس ام اس ارزش از مشتري است. در فصل دوم، مراحل دوم و سوم را سامانه پيامكي به تفصيل بررسي خريد پنل اس ام اس كرده، به طراحي و ايجاد خريد پنل اس ام اس استراتژي و برنامه بازاريابي سامانه پيامكي خواهيم پرداخت.

ادامهـ مطلبـ
<~PostViwe~> | 1396/5/13  | ۱۰ | payamakaria

آخرین مطالب ارسالی

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان